Detta är hundagility

Agility står för vighet, smidighet och snabbhet, tre egenskaper som är viktiga hos den hund som skall tävla i agility. Följsamhet och uppmärksamhet gentemot föraren är två andra.

Agility började som en uppvisning, men utvecklades snabbt till att bli en av de publikmässigt  populäraste hundsporterna. På engelska hundutställningar brukade man ha som vana att ha olika underhållningsnummer mellan utställningarna, eller ringarna som det kallas. John Varley fick i uppdrag att ansvara för en sådan till en stor utställning. Varley inspirerades av vanlig hästhoppning och arrangerade en uppvisning där hundarna, okopplade, hoppade över hinder enligt förarens anvisningar.  Det blev succé och snart tog tävlingsformen fart, men nu med flera och mer avancerade hinder. Detta var 1978 och cirka tio år senare introducerades agility i Sverige.

Reglerna är ganska enkla

 • Hunden måste ta hindren i rätt ordning och från rätt håll.
 • Hunden får inte riva något hinder (självklart inte föraren heller).
 • På kontaktfältshindren (A-hinder, balanshinder och gungbrädan) finns i lutet, ett cirka 90 centimeter långt område som måste vidröras av minst en tass.
 • Hunden får inte stanna upp eller snurra runt “inom hoppavstånd” från hindret den skall ta härnäst, och får inte heller springa förbi hindret (vägran).
 • Hunden och föraren får aldrig röra vid varandra.
 • Smiter hunden iväg (till exempel för att hälsa på hundar eller människor utanför banan) och vägrar komma tillbaka inom en viss tidsrymd, blir ekipaget diskvalificerat.
 • Om hunden före eller efter sitt lopp smiter in på en tävlingsbana, blir den diskvalificerad.
 • Om hunden uträttar sina behov inne på banan blir ekipaget diskvalificerat.
 • Föraren får inte ha någon synlig belöning eller hålla något i handen under loppet, men får uppmuntra hunden med rösten och kroppsspråket så mycket som föraren önskar.

Banan genomförs på tid och den hund som har bästa kombinationen av tid och icke rivna hinder står som vinnare.

Från början fanns det som nämnts bara hopphinder, men numera är det flera olika typer av hinder, dessa är:

 

 • Kontaktfältshinder, även kallade balanshinder som består av

– A-hinder (som ser ut som ett A, där hunden skall klättra upp och ner).

– Balansbom.

– Gungbräda.

Samtliga dessa hinder har ett kontaktfält i slutet av hindret och minst en tass måste vidröra kontaktfältet.

 • Hopphinder

– Hopp/oxer

– Mur/viadukt

– Däck

– Långhopp

– Bord (ingår inte i de svenska agilityreglerna)

 • Övriga hinder

– Slalom

– Tunnel

– Platt tunnel (ibland kallad säck)

Klasser

Det finns två olika klasser i agility. Hoppklass och agilityklass.

I hoppklasen finns inte balanshindren med, medan alla hindertyper kan finnas med i agilityklassen. Dessutom finns det ytterligare två indelningar. Klassindelning, som består av de tre klasserna klass I, klass II och klass III, där klass III är den svåraste.

Hundarna tävlar även i olika grupper beroende av storlek (banans mått och hindrens storlek anpassas efter hundarnas storlek). Det finns fem storleksklasser X-small för hundar med en mankhöjd på upp till 28 centimeter, Small, för hundar med en mankhöjd av 28 till 35 centimeter, mediumklassen består av hundar med en mankhöjd av 35 till 43 centimeter, large, för hundar med en mankhöjd  från 43 centimeter till 50 centimeter och xl för hundar med en mankhöjd över 50 centimeter. Storleksklasserna är inte definitiva. Till exempel kan en förare med en hund som har mankhöjden 47 centimeter välja att ställa upp i klassen XL i stället för large.

Banan

Banområdet bör vara minst 25 x 35 meter och skall bestå av minst 15 och högst 22 hinder. Minst sju av dessa skall vara hopphinder. Domarna bestämmer banans utformning, därför kan banan variera mellan olika tävlingar, dock får en bana inte inledas eller avslutas med ett balanshinder (kontaktfältshinder).

Blandraser och agility

Agility är en av de få hundsporter där alla raser, även blandraser får delta. Dock gäller för att ett ekipage skall få ställa upp att hunden är minst 18 månader när tävlingen startar, samt att den är invägd, det vill säga att hundens mankhöjd är uppmätt och att hunden är registrerad i SKK. Beträffande föraren finns inga satta gränser. Därmed kan till exempel en sjuåring tävla mot en 70-åring i samma tävling.

Tävlingar i Agility

Det finns både lokala, nationella och internationella tävlingar, liksom SM, NM, EM och VM, liksom individuella och lagtävlingar. Ett av värdens idag bästa ekipage inom agility är svensken Jouni Orenius med hunden Sweet Neela.

Det finns även en annan tävlingsform inom agility, inte speciellt vanlig i Sverige, men ganska vanligt förekommande i USA. Det är en tävling med hinder, precis som i vanlig agility, men hindren är utplacerade på ett rakt spår. Starten är jaktstart med vanligtvis fem till sju startande i varje fält. Hundarna skall, ensamma, springa genom hindren till banans slut och sedan återvända, genom samma bana. Den hund med minst fel och som är snabbast tillbaka till föraren vinner loppet.

Agility står för glädje och samspel mellan hund och förare, vilket också avspeglar sig i en glädje och entusiasm hos åskådaren. Oavsett om du är hundägare eller ej, unna dig att besöka en agilitytävling. Ett roligare, mer spännande och fartfyllt evenemang kommer du sällan att uppleva och vem vet, kanske det även leder till att du vill börja tävla inom agility!